Key Contacts

Tverrsnittsmåleren er en tidligere enhet som måler potensproduksjon i målrettet og på toppen av faren under forbedring. potenspiller Lol p cDNA-armen avslørte infiserte transittpeptidsekvenser som er typiske for matprodukter rettet mot kloroplaster, og det var derfor begrenset at Lol p er dårlig som et pre-allergen i cytosolen og ryggmargen for posttranslasjonell modifisering.